ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดบริการ bus to Don Mueang Airport

ท่าอากาศยานดอนเมือง(ทดม.) ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ โดยได้จัดรถ Airport LimoBus Express ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองซึ่งเป็นรถบัสปรับอากาศขนาด 33 ที่นั่ง จำนวน 8-10 คัน พร้อมบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ภายในรถบัส ให้บริการในเส้นทางระหว่าง ท่าอากาศยานดอนเมืองและสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง– เพลินจิต – สวนลุมพินีและเส้นทาง ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร ซึ่งจะเริ่มให้บริการในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป และคิดค่าโดยสาร 150 บาทตลอดสาย ทั้งนี้ รถบัสจะจอดให้บริการที่ประตู 5 ชานชาลาขาเข้า ท่าอากาศยานดอนเมืองจำนวน 2 คัน เพื่อวิ่งในเส้นทาง ท่าอากาศยานดอนเมือง – เพลินจิต – สวนลุมพินี และ ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร โดยรถเที่ยวแรกจะออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 09.30 น.และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24.00 น. และมีรถบัสจอดให้บริการที่สวนลุมพินี 2 คัน และที่ถนนข้าวสาร 2 คัน โดยรถเที่ยวแรกจะออกจากสวนลุมพินี และถนนข้าวสาร เวลา 04.00 น.และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 20.30 น.โดยรถบัสที่วิ่งออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง จะออกทุกๆ 30 นาที ในขณะที่รถบัสที่วิ่งออกจากสวนลุมพินี และถนนข้าวสารจะออกทุกๆ 1 ชั่วโมง

นอกเหนือจากรถ Airport LimoBus Express แล้ว ทอท.ได้จัดรถสาธารณะสำหรับให้บริการผู้โดยสาร ได้แก่ รถปรับอากาศสาย A1 ให้บริการในเส้นทาง ท่าอากาศยานดอนเมือง – สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต ซึ่งรถจะออกจาก ทดม.ทุกๆ 15 นาที และสาย A2 ให้บริการเส้นทาง ท่าอากาศยานดอนเมือง – อนุสาวรีย์ชัย ออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมืองทุกๆ 30 – 60 นาที โดยให้บริการเวลา 07.30 น. – 24.00 น.และคิดค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย

ท่าอากาศยานดอนเมืองมุ่งมั่นใส่ใจการให้บริการ และการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดในการใช้บริการท่าอากาศยาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :bus to Don Mueang Airport