email marketing

ทำไมต้องใช้ Cloud Email Hosting

Cloud Email Hosting เป็นการให้บริการ Mail Hosting ที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นการให้บริการเฉพาะ Email เท่านั้น ไม่มีพื้นที่เก็บเว็บไซต์ จึงลดปัญหาการโดน S…